Acknowledgments to reviewers

Peer review is essential to the reliable communication of science and we would like to acknowledge all our reviewers who have contributed a lot to the ICPMS2023 conferences. Their assistance, comments and suggestions not only help authors in improving the quality of their papers, but also furthering the excellence and integrity of the conference.

Each of the following reviewer has reviewed at least one manuscript for ICPMS2023.

Reviewer list of ICPMS2023

Tim Kowalczyk
Shubi Du
Bin Zhang
Wei Yao
Yu Xiao
Yue Zhang
Tran The Hung
Ruisen Luo
Yuhao Peng
Anjun Liu
Chen Sheng
Heng Li
GRAMMENOS THEOFANIS
Zhipeng Yang
FENDZI DONFACK Emmanuel
Long Chen
Yuan Zhao
Longjun Zhou
Xinliang Chen
Jinpeng Zhang
ZEBIRI Boubakr
Guangrui Sun
Sheel Nidhan
Wangwang Zhou
Jieling Wu
M.Helen Santhi
Searing Lu
Dawei Liu
Taotao Zhai
Nabil BEN NESSIB
Muhamad Amin Bin Abd Wahab
M.H. Medagedara
Lucas R. de Lima
Benniao Li
Stanislav O. Rogachev
Ziyuan Rao
Wei Liu
Wang Cong
Yun Ji
Xiaoliang He
Jocksch Andreas
Boris S. Leonov
Irshaad Mahomed
Ahmad Fikri Mustaffa
Da Yi
Bing Wang
shengfu Dai
Zhu Huang
Guorui Zeng
Xiangyu Shao
Wenhao Yuan
Cheng Zhong
Bicheng Gan
Qiwei Zhan
Krishna Kant Pandey
Mikhail Yenuchenko
Lei Fan
Ningning Peng
Gadalla Mahmoud
Pranaya Pokharel
CENGİZ İPEK
Siddhartha Sarkar
Diego Brum
Hasan Tariq
Xinyu Tang
Zitong Sha
Vikas Rathore
Himanaga Emani
Rustam Sodiqov
Eylem Öztürk
NJUST-SUN GUOSHENG
Yong Zhang
Debdulal Das
Xiaolei Yang
Yunpeng Liu
Singh Jagdeep
Eshan Sharma
Hasan Najafi Khaboshan
Xun Peng
Xing Huang
Denis Duhamel
Zhaowen Deng
Kai Zhou
Weiwei Li
Rodrigo Francisco dos Santos
R.Senthil Ganesh
Mbarki Lamine
Hao Sun
Liangquan Wang
Minqing Zhao
Santanu Sarkar
Madhusudan Maiti
Chencan Zhou
Mohammadreza (Reza) Yosri
Seyed Mohammad Hashemi
Federica Genovese
Theodoros Chrysanidis
Ripon Hore
Yanxin Yang
Mingming Ge
Yang Liu
Tanzila Lita
Alexandr Ivaneev
Farid Soroush
Meiqing Xu
Chakir Allalou
Sivarajan
Zhichao Wei
Hongji Liu

Copyright © The Sixth International Conference on Physics, Mathematics and Statistics (ICPMS2023)